Asbestdaken moeten weg, ook al is er nog geen verbod

De Eerste Kamer heeft het asbestdakenverbod teruggestuurd naar het Minsiterie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), deze komt in het najaar van 2019 met een aangepast plan. Ondertussen trekken verzekeringsmaatschappijen massaal de teugels aan. Zo moeten verzekerden met een saneringsplan komen, om aan te geven wanneer men asbest zal laten saneren. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd! 

Premies worden ondertussen torenhoog

Diverse verzekeraars confronteren polishouders van milieuschadeverzekeringen met prijsverhogingen tussen de 10 en 30 keer zo hoog als in 2018. "Ook al is er nog geen officieel verbod, asbestdaken zorgen voor grote gezondheidsrisico's, op het perceel maar ook daarbuiten, mocht er na brand of storm asbest vrijkomen." aldus een grote verzekeringsmaatschappij. Mocht een asbestdak niet verzekerd zijn worden de opruimkosten in eerste instantie afgewenteld op de gemeente, deze zal de eigenaar aansprakelijk stellen waarna een faillissement in veel gevallen volgt.

Particulieren moeten ook opletten

Sommige grote verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering nu al geen dekking meer voor asbestdaken. Het jongste asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven en verweerd. Voor verzekeraars is dit een reden om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij storm- of brandschade. De opruimkosten van de omgeving is na het vrijkomen van asbest lang niet in alle gevallen meeverzekerd.

Verbond van verzekeraars

Verzekeraars geven aan geen partij te zijn bij de preventieve sanering van asbestdaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de dakeigenaar. Toch geeft men aan samen met overheid en andere betrokken partijen mee te denken om Nederland asbestveilig te maken. Het Verbond van Verzekeraars blijft daarom betrokken bij het door I&M ingestelde Programmabureau Asbestversnelling.

 

Bron: https://asbestschakel.nl/

© zonvoorasbest.nl | Privacy | Disclaimer